15 września 2012

Co robimy na co dzień?

 À quelle heure est-ce que tu te réveilles?
- O której godzinie się budzisz?
 
Je me réveille à 7h30.
 
 
Zdjęcie ze strony: joannemuynee.blogspot.com


"se réveille" to czasownik regularny zwrotny:
 
je me réveille
tu te réveilles
il/elle se réveille
nous nous réveillons
vous vous réveillez
ils/elles se réveillent
 
D'habitude, je me réveille à 8h15.- Zazwyczaj budzę się o 8:15.
 
se lever- wstawać
se laver- myć się
(czasowniki te odmieniamy w ten sam sposób jak "se réveiller")
 
se brosser les dents- myć zęby
se laver les cheveux- myć włosy
se laver les mains- myć ręce
s'habiller- ubierać się
 
prendre
Je prends mon petit déjeuner à 9h.
Au petit déjeuner je prends du pain, du fromage et du thé.
 
Je vais à l'école à 8h30. - Idę do szkoły o 8:30.
 
Zdjęcie ze strony: saint-paul-en-limousin.fr

Ma maman va au travail à 8h.
 
le travail- praca
travailler- pracować
 
Je travaille de 8h à 16h.
J'ai des cours de 8h à 13h. - Mam lekcje, zajęcia, wykłady od 8 do 16:00.
 
Qu'est-que tu fais l'après-midi? - Co robisz popołudniami?
 
Nous prenons le déjeuner à 14h.- Jemy obiad o 14:00.
L'après-midi, je fais des achats et je fais le ménage. - Popołudniami robię zakupy i sprzątam.
 
Je fais du vélo ou je me promène. - Jeżdżę na rowerze albo spaceruję.
 
Nous prenons le dîner à 20h.
Le soir, je regarde la télé ou j'écoute de la radio.- Wieczorami oglądam TV albo słucham radia.
 
Le soir, je lis un livre.- Wieczorami czytam książkę.
 
Zdjęcie ze strony: objectifbac.wordpress.com


"lire" to czasownik nieregularny:
 
je lis
tu lis
il lit
nous lisons
vous lisez
ils lisent
 
 
Je vais chez Robert à 20h. - Idę do Roberta o godz. 20.
 
prendre une douche- brać prysznic
 
Zdjęcie ze strony: fr.123rf.com

se coucher- kłaść się spać (odmiana regularna)
aller se coucher- iść się położyć/ iść spać
 
le matin- każdego poranka, rano (z reguły codziennie)
l'après-midi- po południu (z reguły codziennie)
le soir- wieczorem (z reguły codziennie)
 
ce matin- dziś rano
cet après-midi- dziś po południu
ce soir- dziś wieczór
 
puis- potem, następnie

1 komentarz: