19 lipca 2012

Stopniowanie przymiotników

Tak jak język polski, język francuski posiada trzy stopnie przymiotników: stopień równy, stopień wyższy, stopień najwyższy

Tworzenie stopnia wyższego
Musimy najpierw zacząć od wyjaśnienia pojęć:
- większe natężenie cechy- mamy z nim do czynienia np. w przypadku takich przymiotników: duży- większy, daleki- dalszy, a więc przymiotników wyrażających wyższość
- mniejsze natężenie cechy, np. mały- mniejszy, bliski- bliższy
- jednakowe natężenie cechy
Stopień wyższy większego natężenia cechy
plus+ przymiotnik+ que
Il est plus grand que son frère.
Jest większy od swojego brata.
Stopień wyższy mniejszego natężenia cechy
moins+ przymiotnik+ que
Il est moins grand que son frère.
Jest mniejszy od swojego brata.
Jednakowe natężenie cechy
aussi+ przymiotnik+que
Il est aussi grand que son frère.
Jest tak duży jak jego brat.

Język Francuski posiada trzy przymiotniki, których odmiana jest nieregularna: bon, petit, mauvais.


bon (dobry)- meilleur (lepszy)
petit (mały)- moindre/ plus petit*(mniejszy)
mauvais (zły)- pire/ plus mauvais* (gorszy)


* moindre i pire używamy w bardziej abstrakcyjnych sytuacjach, mniej konkretnych niż plus petit i plus mauvais. Przyglądnijmy się przykładom zdań:
1. Ta kawa jest gorsza od tej, którą pilismy wczoraj. - tutaj użyjemy: plus mauvais.
2. Sytuacja w kraju jest teraz gorsza niż była rok temu. - tutaj użyjemy: pire

Podobnie w przypadku plus petit- On jest mniejszy niż siostra, natomiast moindre- Mój problem jest mniejszy niz twój.
Mam nadzieję, że czujecie różnicę!Tworzenie stopnia najwyższego

Stopień najwyższy większego natężenia cechy
le plus+ przymiotnik
Il est le plus grand.
Jest największy.

Stopień najwyższy mniejszego natężenia cechy

le moins+ przymiotnik
Il est le moins grand.
Jest najmniejszy.

Formy nieregularne stopnia najwyższego:

bon- le/la/les meilleur(e)(s) czyli najlepszy (-a, -e)
petit- le/la/les moindre (s) czyli najmniejszy (-a, -e)
      albo le/la/les plus petit (e)(s) czyli najmniejszy (jeśli chodzi o wymiary i wielkość)
mauvais-  le/la/les pire (s) czyli najgorszy (-a, -e)
                albo le/la/les plus mauvais (s) czyli najgorszy (-a, -e)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz