17 lipca 2012

L'adjectif, cz. 2

Liczba przymiotnika (Le nombre de l'adjectif)

Liczbę mnogą najczęściej tworzymy przez dodanie -s do liczby pojedynczej przymiotnika:
grand-grands
petite- petites
rousse- rousses

Przymiotniki zakończone w rodzaju męskim na  -eau, -eu liczbę mnogą otrzymują przez dodanie -x do liczby pojedynczej:
beau- beaux
égal- égaux
hébreu- hébreux

Z kolei przymiotniki zakończone w liczbie pojedynczej na -al zmieniają tę końcówkę na -aux:

amical- amicaux 
égal- égaux

Przymiotniki zakończone na -s, -z, -x nie zmieniają formy w rodzaju męskim liczby mnogiej:
faux- faux
gras- gras
doux-doux

Liczbę mnogą zaznaczamy jedynie w formach pisanych, a wymowa nie ulega zmianie, poza obowiązkowymi łączeniami 
z rzeczownikami zaczynającymi się od samogłoski lub "h" niemego:
les grandes animaux (wymawiamy "z")
les petits hôtels  (wymawiamy "z")

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz