19 kwietnia 2012

10!

        Postanowiłam wyszukać kilka zdań zawierających 10 wybranych przeze mnie wyrazów. Zawsze lepiej jest uczyć się danych słów wraz z przykładami ich użycia. 

à droite de
Il faut mettre  le verre à vin à droite de l'assiette. - Trzeba stawiać kieliszek na prawo od talerza.

Droite de la gare il y a un tres bon cafe que je peux vous recommender.- Na prawo od dworca znajduje się bardzo dobra kawiarenka, którą Pani/ Panu polecam.

absolument
Vouz avez absolument raison.- Ma Pan/ Pani całkowitą rację.

bonheur
L'argent ne peut acheter le bonheur.- Za pieniądze nie można kupić szczęścia.

bras
Un policier regardait les bras croisés.- Policjant przyglądał się temu (ogladał to) ze skrzyżowanymi ramionami.

ancien
Que ce livre est ancien! - Jaka stara jest ta książka!
Rome est une ville ancienne. - Rzym to stare miasto.

activité
La ville etait pleine d'activité. - Miasto było pełne aktywności (dużo sie w nim działo).

adresse électronique
Mon adresse électronique a changé.- Zmieniłem/łam swój email.
Quelle est ton adresse électronique?- Jaki jest twój email?

aéroport
J'ai rencontré un ami à l'aéroport.- Spotkałem przyjaciela na lotnisku.

affaires
Ne vous mêlez pas des affaires des autres.-  Nie mieszaj się w sprawy innych.

bouteille
Ma mère a acheté deux bouteilles de jus d'orange.- Moja mama kupiła dwie butelki soku pomarańczowego.

Zapraszam do polubienia bloga na facebooku: 
http://www.facebook.com/LaVieEstBelleBlog

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz